Vật tư cây trồng,Đất trồng sạch,phân hữu cơ vi sinh,chế phẩm sinh học. Hạt giống,cây giống:rau,hoa và cây ăn trái. Các loại vật tư:khay trồng rau ,chậu,kéo cắt cành,đầu phun ...