Nhìn chung tại Hà Nội, phương tiện tránh thai thuộc Đề án 818 bán chạy nhất là bao cao su Hello, sau đó đến bao cao su Hello Plus.

Nhìn chung tại Hà Nội, phương tiện tránh thai thuộc Đề án 818 bán chạy nhất là bao cao su Hello, sau đó đến bao cao su Hello Plus.


Một số các sản phẩm khác như dung dịch vệ sinh đa năng Gynopro, viên bổ sung sắt acid folic và vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ chưa được nhiều người biết đến nên thời gian tới cần được tuyên truyền nhiều hơn.

Hà Nội là một trong những địa phương đã triển khai hiệu quả Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị, nông thôn phát triển giai đoạn 2017-2020 với hơn 1.
400.000 sản phẩm đến hết tháng 7/ 2019.

Theo thống kê của Trung tâm tư vấn Dịch vụ Dân số - KHHGĐ Hà Nội, tính hết tháng 7/2019, số lượng sản phẩm xã hội hóa phương tiện tránh thai (PTTT) được phân phối về các địa phương là 1.441.594 chiếc bao cao su, 2.700 vỉ viên uống tránh thai nhãn hiệu Anna, gần 5000 dung dịch vệ sinh phụ nữ Vagis.1.352 dung dịch vệ sinh đa năng Gyno Pro cùng nhiều bột canxi và vitamin tổng hợp...

Hiện nay, Hà Nội tiếp tục triển khai các hoạt động.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/ SKSS) tại Hà Nội từ sau khi được UBND Thành phố vận hành và chỉ đạo triển khai thực hiện đến nay đã thực sự đem lại hiệu quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu về KHHGĐ, góp phần giữ vững mức sinh trên toàn địa bàn thành phố.

Đề án đã tạo sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệt các cán bộ làm công tác dân số, y tế các cấp đã nhận thức được chủ trương chính sách của Nhà nước và hiểu rõ được nhiệm vụ của mình.
Đồng thời được trang bị các kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung tại Hà Nội, phương tiện tránh thai thuộc Đề án 818 bán chạy nhất là bao cao su Hello, sau đó đến bao cao su Hello Plus.

Kết quả thực hiện cung ứng các PTTT và các sản phẩm chăm sóc sức SKSS đã được nâng lên rõ rệt.
Các phương tiện tránh thai từ Đề án Trung ương đã được triển khai thực hiện phân phối trên toàn hệ thống và ngày càng đạt hiệu quả cao.
Hàng hóa được quản lý chặt chẽ và kiểm định chất lượng của Bộ Y tế, giá thành phù hợp đã làm tăng uy tín và góp phần thúc đẩy sự hưởng ứng tham gia của người dân.
Các PTTT và sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản của Đề án cung cấp trong hệ thống đã thu hút được người dân tại cộng đồng.
Nhiều người tiêu dùng sau khi mua sản phẩm về sử dụng thấy tốt cũng đã giới thiệu đến những người khác.