Tất cả bài viết

THÔNG BÁO HỖ TRỢ NHÂN VIÊN THIẾU VIỆC LÀM BẰNG BAO CAO SU

THÔNG BÁO HỖ TRỢ NHÂN VIÊN THIẾU VIỆC LÀM BẰNG BAO CAO SUNgày 18.11, ông chủ Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi (Công ty Duy Lợi) đã ký thông báo hỗ trợ nhân viên thiếu việc làm bằng bao...